English
02-5619955
info@BeeTravel.co.il

חדשות ומה היה לנו?

מה היה לנו? בעמוד הזה נננסה לרכז את העדכונים שלנו לגבי הסיורים, ימי הכיף והפעילויות שעשינו לאחרונה, כמובן שאנו מעלים רק חלק קטן מהפעילות כדי שתכירו את היכולות שלנו.

נשמח לענות לכל שאלה ולהיות בקשר